Finansijski predračun za obnovu infrastrukture u lozničkom kraju, koje je grad Loznica prosledio Vladi Srbije iznosi 93 miliona dinara. Šteta od majskih poplava na mostovima procenjena je na 60 a na lokalnoj putnoj mreži 33 miliona dinara, saopšteno je iz javnog preduzeća „Grad” , nosioca svih aktivnosti na održavanju putne mreže u lozničkom kraju. Kako je istaknuto, svi opisi i fotografski snimci sa tačnom stacionažom, premerima i preduzetim radovima prikazani su realno i prema utvrđenim standardima. JP ”Putevi Srbije”, po nalogu Ministarstva za infrastrukturu, uputilo je u Loznicu dve komisije – za puteve i za mostove, radi uvida u veliki posao obnove infrastrukture na celoj teritoriji grada. Stručni timovi su saglasni da je Loznica, za razliku od nekih drugih samouprava, planski i sistematično, ponegde suviše skromno, predstavila sve cene i obim radova, rekao je direktor JP ”Grad” Zoran Tomić, preneo je gradski sajt. Tomić je kazao da je grad Loznica započeo sanaciju puteva i mostova, ali je napomenuo da je za celokupan posao obnove putne infrastrukure neophodna i podrška države.