U opštini Ljubovija štete od klizišta i poplave, prema preliminarnim procenama opštinskog kriznog štaba, iznose oko 350 miliona dinara. Najveća šteta je na infrastrukturnim objektima. Srušeno je šest kuća, oštećeno 24, a 110 kuća je ugroženo. Šteta na privrednim subjektima, prema podacima štaba, iznosi 60 miliona dinara, od čega je najviše u rudniku Veliki Majdan. U Ljuboviji nastavljaju radove na sanaciji šteta, a prioritet je utvrditi obale reka i bujičnih tokova kako padavine u narednom periodu ne bi donele nove probleme. Pored saniranja štete od poplava, u Ljubovijskom kraju najviše problema stvaraju klizišta koja su ugrozila kuće i prekinula mnogobrojne putne pravce.