Terenska praksa studenata Odeljenja za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu ove godine po četvrti put će biti organizovana u Tršiću zahvaljujući saradnji ovog odeljenja i Centra za kulturu “Vuk Karadžić” u Loznici. Sedam studentkinja čijim radom rukovodi prof. dr Ljiljana Gavrilović uz aktivnu saradnju kustosa iz Muzeja jezika i pisma, od 2. do 9. jula 2016. godine istraživaće na koje načine je 83 godine održavanja Vukovih sabora uticalo na živote stanovnika Tršića kao i šta je za njih i njihove pretke Vukov sabor značio nekad, a šta znači danas.

Odeljenje i Muzej smatraju da će ova tema,  pored toga što u sebi sadrži interesantne informacije, pružiti i dodatne podatke o Vukovom saboru kao elementu na Listi nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije i korisne podatke za njegovu nominaciju u Uneskov Rregistar dobrih praksi. Rezultat ovih istraživanja, osim obuke studenata antropološkom terenskom radu, trebalo bi, pored pukog dobijanja podataka, da omogući Centru za kulturu razvoj strategija za što efikasnije povezivanje Muzeja/znamenitog mesta (i dodatno povezivanje manifestacije) sa lokalnom zajednicom zahvaljujući otkrivanju i novom sagledavanju već postojećih veza i mogućnosti.

Istraživački rad studenata koji su uvek otvoreni za nove načine rada i eksperimentisanje u samom terenskom radu puno znači muzejima. Centru za kulturu terenski rad studenata sasvim se dobro uklopa u namere (koje sve više prnalaze prostora u programima proteklih godina) da se Tršić više predstavlja kao edukativni i, donekle, naučni centar u nastavljanju redefinisanja značaja znamenitog mesta Tršić od turističkog kompleksa koji predstavlja selo zapadne Srbije s kraja 19. veka i život Vuka Stefanovića Karadžića (pre svega pre njegovog naučnog angažovanja i pre svega u Srbiji) u mesto koje predstavlja srpsku kulturu smeštajući je u globalni kontekst kroz različite programe i centar za istraživanje i predstavljanje odnosa jezika i društvene svakodnevice što je radio i sam Vuk Stefanović Karadžić kojem je spomenička celina i posvećena.