Fondacija SOS Dečija sela Srbija će u okviru projekta „SuperBus“, koji sprovodi zajedno sa kompanijom Vip mobile, 24. septembra sa početkom u 12 časova u Osnovnoj školi „Borivoje Ž. Milojević”, na adresi Radnička br. 2, održati tribinu „Specifičnosti u radu sa decom sa poremećajem u ponašanju“. Tema tribine biće uzroci poremećaja ponašanja kod dece, specifičnosti u radu sa ovim mališanima, kao i razmena iskustva i utvrđivanje smernica za rano prepoznavanje i blagovremeno reagovanje u cilju tretmana i prevencije.

      Učesnici tribine biće stručni saradnici, učitelji i profesori osnovnih i srednjih škola iz Krupnja, predstavnici Centra za socijalni rad, Doma zdravlja i MUP-a Republike Srbije.

      Krupanj je mala opština u Centralnoj Srbiji, koju je nakon gašenja industrije u toj sredini, pogodila velika stopa nezaposlenosti. Sama opština je dodatno nastradala tokom prošlogodišnjih poplava, a primetan je i nedostatak kulturnih, zabavnih i edukativnih sadržaja za decu i mlade. U poslednjih nekoliko godina, po rečima stručnog osoblja u školama, primetan je porast dece sa poremećajem u ponašanju, zbog čega je „SuperBus“ projekat svoj rad u ovoj sredini usmerio na razvoj veština nenasilne komunikacije i antidiskriminacionog ponašanja kod dece, kao i na edukaciju iz oblasti tolerancije. Ujedno, tribina će biti prilika da se skrene pažnja šire javnosti na ozbiljnost problema i neophodnost da se što pre deluje.

      Projekat „SuperBus“ je pokretni centar za rad sa decom, koji kroz igru i kreativne sadržaje sprovodi psiho-socijalne i edukativne radionice i svojim radom promoviše načela jednakih šansi i važnost poštovanja pravila, ali takođe pomaže deci da razviju samopoštovanje, toleranciju i osećaj za pravdu. Uz podršku kompanije Vip mobile, tim ,,Super Bus’’ svakodnevno radi na animiranju javnosti i podsticanju pozitivnih promena u lokalnoj zajednici, kao što su partnerstva, ali i umrežavanje institucija i organizacija koje brinu o deci i porodici u 10 opština i gradova u Srbiji.

      Fondacija SOS Dečija sela Srbija je, u proteklih 10 godina, kroz različite programe podrške pomogla 3.500 dece, mladih i njihovih porodica u Beogradu, Nišu, Kraljevu i drugim mestima.

      Kontakt osobe za sve dodatne informacije su Maja Simić, koordinator ER projekta (maja.simic@sos-decijasela.rs ) tel: 064 898 18 41, i Miloš Tomaš, edukator projekta SuperBus (milos.tomas@sos-decijasela.rs ) tel: 064 8981 833 i na www.sos-decijasela.rs.