Prvo svetsko prvenstvo u lovu soma bućkom “Srbija 2019“ održaće se u periodu od 30.06. do 10.07.2019. godine. Takmičenje će se odvijati na tri vode, na kojima se održava Liga Srbije u lovu soma bućkom: Dunav, Tisa i Drina.
Organizator Prvog Svetskog prvenstva u lovu soma bućkom „SRBIJA 2019“ je Savez rekreativnog i sportskog ribolova „Savez bućkaroša Srbije“.
Prijava ekipa za učešće na Prvom svetskom prvenstvu u lovu soma bućkom “Srbija 2019“ je otvorena do 15. aprila 2019. godine.


Prijave ekipa, u skladu sa Pravilnikom, vrše se dostavljanjem popunjenog Prijavnog lista putem elektronske pošte na adresu vojislavstamenkovic@savezbuckarosasrbije.rs ili putem pošte na adresu:
Savez rekreativnog i sportskog ribolova
„Savez bućkaroša Srbije“
Kralja Petra I br. 28
15318 Mali Zvornik, Srbija
Sa naznakom „Prijava ekipe za takmičenje“