Gradsko veće Loznice danas je, sa vanrednog zasedanja, zatražilo hitno rešavanje problema isticanja hemikalija sa jalovišta iz rudnika u Stolicama, koji se nalazi na teritoriji opštine Krupanj. Takav zaključak biće upućen u Vladu Srbije posle poražavajućih rezultata ispitivanja kvaliteta vode u koritu reke Korenite i Jadra koju je uzorkovao Zavod za javno zdravlje iz Šapca, objavljeno je na zvaničnom gradskom sajtu www.loznica.rs . Na osnovu najnovije analize uzoraka vode sa četiri merne stanice, koje je novinarima preneo član Gradskog veća Janko Aleksić, gvoždje, olovo, kadmijum, cink, bakar, arsen, živa, antimon i mangan, u većini uzoraka su van predvidjene četiri klase kvaliteta, što je maksimalno zagadjenje. Uzorkovanja vode vršena su u Kostajniku, na samom izlivanju jalovine, u reci Koreniti pre ulivanja u Jadar, u selu Bradić u reci Jadar, i u Jelavu na samom ulivanju Jadra u Drinu, Veće je formiralo radnu grupu koja će pratititi realizaciju zaključaka i svakodnevno biti uključena u zbivanja na terenu, gde žive ugrozzeni gradjani. Ukoliko se ne počne rešavati ovaj ekološki problem, gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović sa čelnicima susednih opština Krupanj, Bogatić i grada Šabac zatrazziće hitan prijem kod predsednika Vlade Srbije u cilju iznalaženja najpovoljnijeg rešenja, stoji u informaciji objavljenoj na sajtu grada.

      Izlivanje toksične jalovine iz odlagališta preradjene rude antimona iz rudnika Stolice, počelo je nakon majskih poplava kada je došlo do oštećenja brane na jalovištu. Ministrastva poljoprivrede i zaštite životne sredine i rudarstva i energetike formirala su krajem jula poseban tim za praćenje realizacije hitnih mera za sanaciju izlivene toksične jalovine antimona iz zatvorenog rudnika “Stolice”. Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je tada da je incident na jalovištu “Stolice” najveći iz oblasti zaštite životne sredine koji je nastao kao posledica majskih poplava, navodeći da se u oštećenom jalovištu nalazi više stotina hiljada metara kubnih jalovine, opasnog rudarskog otpada sa značajnim koncentracijama arsena, antimona i olova. Procenjena šteta na jalovištu je ušla i u zvanični Vladin izveštaj korišćen i za briselsku donatorsku konferenciju za Srbiju i BiH koje su pogodjene poplavama.