Jalovište nekadašnjeg rudnika Stolice u Kostajniku, nije sanirano ni četiri meseca nakon oštećenja u majskim poplavama, a iz njega ističu opasne materije koje zagađuju zemljište i vodu. Uprkos zahtevima opštine Krupanj, na čijoj teritoriji je jalovište, i grada Loznice da se nešto preduzme i spreči isticanje jalovine do danas nije učinjeno ništa, a teški metali stigli su do Drine. Na osnovu najnovije analize uzoraka vode sa četiri merne stanice, koju je 10. septembra obavio Zavod za javno zdravlje Šabac, gvožđe, olovo, kadmijum, cink, bakar, arsen, živa, antimon i mangan u većini uzoraka su van predviđene četiri klase kvaliteta, što je maksimalno zagađenje.

      Uzorkovanja vode obavljena su u Kostajniku, na samom izlivanju jalovine u reku Korenitu pre ulivanja u Jadar, u selu Bradić u reci Jadar, i u Jelavu na samom ulivanju Jadra u Drinu. Siva voda svoj opasni trag ostavlja po zemljištu Kostajnika, ali i lozničkih sela Korenite, Bradića, Kozjaka i Jelava, kroz koje teku Korenita i Jadar. U Kostajniku siva i smrdljiva voda teče pored pedesetak kuća u kojima živi oko 40 dece. ”Od useva i povrća koje je tu bilo nema ništa, ostala je pustoš i situacija je veoma teška. Opština Krupanj je u ovoj situaciji nemoćna da nam pomogne, pa očekujemo što bržu pomoć Vlade Srbije” rekao je novinarima Milenko Mićanović meštanin Kostajnika. Epidemiolog Nada Đurić iz lozničkog Doma zdravlja objasnila je da je koncetracija gvožđa u uzorcima uzetim u Kostajničkom potoku 290, koncetracija olova 150 a bakra 95 puta veća od četvrte klase vode, što ozbiljno utiče na zdravlje ljudi.

      U susednoj Koreniti 80 najugroženijih domaćinstava već četiri meseca koristi vodu za piće iz cisterni, a vodu sa sopstvenih bunara ne koriste ni za stoku. U tom kraju vrbe, koje su jako otporne, počele su da se suše a u vodi nema više žive ribe ni žaba. Na njivama u Koreniti posle ovogodišnjih poplava nataložile su se opasne materije i prema nekim informacijama negde su nanosi bili visoki i po 70 centimetara. Što se tiče Jadra, on je u svom toku od ulivanja Korenite u Jadar, pa sve do Jelava, gde se uliva u Drinu, proglašen za vodu van klase, zbog prisustva antimona i arsena, žive i olova u ogromnim količinama, zbog čega je reka dobila sivu boju. Gradsko veće Loznice je 22. septembra zatražilo hitno rešavanje problema isticanja hemikalija sa jalovišta iz rudnika u Stolicama i navelo da će o toj ekološkoj pretnji obvestiti vladu i premijera Srbije. Izlivanje toksične jalovine iz odlagališta prerađene rude antimona iz rudnika Stolice počelo je nakon majskih poplava kada je došlo do oštećenja brane na jalovištu.

      Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i rudarstva i energetike formirala su krajem jula poseban tim za praćenje realizacije hitnih mera za sanaciju izlivene toksične jalovine antimona iz zatvorenog rudnika “Stolice”. Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je tada da je incident na jalovištu “Stolice” najveći iz oblasti zaštite životne sredine koji je nastao kao posledica majskih poplava, navodeći da se u oštećenom jalovištu nalazi više stotina hiljada metara kubnih jalovine, opasnog rudarskog otpada sa značajnim koncentracijama arsena, antimona i olova. Procenjena šteta na jalovištu je ušla i u zvanični vladin izveštaj korišćen i za briselsku donatorsku konferenciju za Srbiju i BiH koje su pogođene poplavama.