Meštani Zajača već tri meseca za piće koriste flaširanu i vodu iz cisterni, pošto je krajem marta analizama utvršeno da je lokalni vodovod neupotrebljiv. Analize koje je 28. marta radio Zavod za javno zdravlje iz Šapca pokazale su prisustvo teških metala, pre svega antimona, a u pojedinim uzorcima arsena i kadmijuma, u 15 od 23 analizirana uzorka. Predložene su hitne mere alternativnog snabdevanja cisternama sa ispravnom vodom, što je i odmah realizovano na terenu. Predsednik Saveta Mesne sne zajednice Zajača Slobodan Živanović izjavio je za nedeljnik Lozničke novosti da vodu sa česme koriste samo za pranje, jer se voda kontaminirana teškim metalima se ne može koristiti za piće i spremanje hrane. „Cisterna koja stiže iz Loznice, stoji u centru sela do 14 sati. Dobili smo i oko 10.000 litara flaširane vode od Crvenog krsta i to još nismo sve raspodelili. Sezona je berbe malina i drugih poljoprivrednih radova, pa je nedostatak vode za piće još primetniji“, rekao je Živanović. Trajno rešenje predstavlja proširenje vodovodne mreže grada Loznice na područije Zajače, ali majske poplave dodatno su usporile rešavanje ovog problema. „Poplave su sve poremetile i za sada je neizvesno. Uz sve razumevanje za ljude koji su pretrpeli štete od vode i klizišta, ostaje nam nada da će i naš problem doći na red“, napomenuo je Živanović.