Od početka godine na području koje pokriva Elektrodistribucija (ED) u Loznici, otkriveno je 57 slučajeva neovlašćenog korišćenja, odnosno krađe struje. Šteta koja je naneta na ovaj način iznosi 15,9 miliona dinara, objavio je nedeljnik Lozničke novosti pozivajući se na podatke ED Loznica. Prema navodima direktora tog preduzeća Zorana Grujičića, građani su sve veštiji i smeliji u krađi, pa se godinama vodi velika borba, kako bi se oni otkrili. Kada se utvrdi da neko krade struju, sledi isključenje i podnošenje krivične prijave, ali i nakon toga građani se neovlaščeno priključe na mrežu. ED Loznica elektromrežom pokriva 1.609 kvadratnih kilometara i ima oko 63.000 potrošaca na području Loznice i nekoliko susednih opština.