U 14 lozničkih osnovnih škola evidentirano je 705  budućih đaka prvaka, što je 59 učenika manje nego prošle godine. Prema podacima iz tih škola, najviše đaka 86 evidentirano je u “Kadinjači” u Loznici, a najmanje , samo jedan prvak, u izdvojenom odeljenju škole Vuka Karadžić” u Gornjoj Borini. Evidentiranje dece za upis u prvi razred osnovne školske za školsku 2013/14. završeno je protekle sedmice, a upis zvanično počinje u utorak 1. aprila. Za upis je potrebna potvrda o završenom predškolskom programu, lekarska uverenja, izvod iz matične knjige rođenih i potvrda o prebivalištu roditelja ili staraoca. U školu od septembra treba da krene generacija đaka rođena 2007. godine i januara i februara 2008. godine.