Voda sa seoskog vodovoda u Zajači kod Loznice, neupotrebljiva je za piće zbog prisustva teških metala i bakterija, potvrdile su najnovije analize Zavoda za javno zdravlje Šabac. Od 23 analizirana uzorka iz seoskog vodovoda i individualnih objekata za vodosnabdevanje, u 15 je utvrdjeno prisustvo teških metala, medju kojima najčešće antimon, a u pojedinim uzorcima arsen i kadmijum. Voda kontaminirana teškim metalima se ne može koristiti za piće i spremanje hrane. U slučajevima gde postoji kontaminacija sa bakterijama fekalnog porekla, zajedno sazagadjenošću teškim metalima, voda ne treba da se koristiti ni za kupanje, navodnjavanje i napajanje stoke, saopštio je Zavod za javno zdravlje Šabac. Predložene su hitne mere alternativnog snabdevanja cisternama sa ispravnom vodom, što je i odmah realizovano na terenu. Trajno rešenje predstavlja proširenje vodovodne mreže grada Loznice na područje Zajače, za šta je lokalnoj samoupravi potrebna i pomoć države.