Muzička škola “Vuk Karadžić” objavila je konkurs za upis učenika u pripremni razred i muzičko zabavište.U pripremni razred i muzičko zabavište mogu se upisati deca, starosti do 8 godina, odnosno kandidati koji u narednoj školskoj godini polaze u prvi ili drugi razred osnovne škole. Prijava za polaganje se može preuzeti u školi i predati do održavanja ispita. Na prijemnom ispitu obaviće se provera sluha kao i ritma. Kandidati treba da pripreme dve pesmice po izboru. Prijemni ispit održaće se u sredu 2.jula sa početkom u 10:00 u muzičkoj školi