Peta generacija studenata Visoke škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo (PEP), Odeljenje u Loznici, uspešno je privela svoje školovanje. Diplome osnovnih i master studija dobilo je 75 studenata na svečanosti, održanoj 4. juna u Nastavnom centru u Loznici. Direktor škole, prof.dr Goran Kvrgić uručujući diplome, istakao je da je sveukupnim delovanjem za šest godina postojanja, ova visokoobrazovna ustanova stekla poverenje studenata i lokalnog okruženja, kao i uvažavanje konkurenata. Svečanom skupu prisustvovali su vlasnik i osnivač škole Dušan Cogoljević, te Tomislav Arnautović član Gradskog veća Loznice. Prijemni ispit za novu generaciju studenata biće održan 15.jula. Školarina je 1.000 evra za osnovne akademske studije i 1.300 evra za master studije. Nastavni centar u Loznici nalazi se u ulici Miloša Pocerca bez broja, kod Gradskog stadiona. Koordinator je Vladimir Marković, kod koga potencijalni studenti mogu dobiti sve informacije oko upisa i školovanja. Odeljenje PEP-a u Loznici raspolaže prostorom sa više učionica i slušaonica, potpuno opremljenim u skladu sa potrebama nastave, računarskim centrom i bibliotekom. Studenti slušaju nastavu u punom obimu i na istom nivou kvaliteta kao njihove kolege u sedištu škole u Beogradu. PEP je prošle godine dobio akreditaciju za rad tri nastavna centra van sedišta škole u Jagodini, Čačku i Loznici.