Loznička filijala Nacionalne službe za zapošljavanje organizovala je promociju programa i mera aktivne politike zapošljavanja. U sali Gimnazije „Vuk Karadžić“ u Loznici svečano su uručeni ugovori korisnicima sredstava po programima i merama politike zapošljavanja. Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje- filijala Loznica Tijana Josić pozdravila je sve prisutne i istakla da ovakve mere i programi zapošljavanja doprinose poboljšanju kretanja na tržištu rada.

 „Kroz aktivne mere zapošljavanja kao što su javni radovi, podsticaji za samozapošljavanje, obuka pripravnika i ostale mere, utičemo na smanjenje broja nezaposlenih u našem gradu, a ujedno omogućavamo da teže upošljive kategorije stanovništva dobiju posao i šansu da rade.“

Izvršni direktor udruženja gradjana osoba sa invaliditetom „Lagator“ iz Loznice Goran Petronić istakao je izuzetno dobru saradnju udruženja i lozničke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje i dodao:

 „Zahvalio bih se svim zaposlenima u filijali Nacionalne službe na ukazanom poverenju. Mi smo konkurisali sa tri projekta za javne radove za 25 izvršilaca, dva su iz oblasti socijalne zaštite i jedan iz oblasti održavanja i zaštite životne sredine. Sva tri projekta su odobrena, i mi ćemo se truditi da u narednom periodu opravdamo to poverenje.“

M.R.