Sa 39 glasova odbornika Skupština grada Loznice usvojila je Odluku o budžetu za 2016.godinu. Koncept izbalansiranog pristupa pri izradi budžeta polazište je imao u realnim okvirima svih korisnika sredstava što podrazumeva ujednačenu potrošnju sa namenskim planiranjem koje je u duhu mera ekonomske politike Vlade Srbije. U toku dvodnevnog rada gradska skupština je  razmatrala i usvojila  programe poslovanja javnih preduzeća, ustanova i organizacija za narednu godinu. Doneta je nova odluka o funkcionisanju auto – taksi prevoza putnika na teritoriji grada Loznice i  plan detaljne regulacije u gradskom bloku između Vukovog trga i ulica Svetog Save, Dragoljuba Popovića i Dositeja Obradovića koje je pripremilo Odeljenje za planiranje i izgradnju.