Odbornici Skupštine grada Loznice usvojili su u utorak uveče budžet za 2015. godinu, kojim su planirani prihodi od 1,9 milijarde dinara, što je 300 miliona manje nego ove godine. Budžetski deficit od 180 miliona dinara, biće pokriven iz primanja od zaduživanja, prenetih neutrošenih sredstava iz predhodnih godina i prodajom finansijske imovine. U strukturi prihoda najveće učešće imaju poreski prihodi od 996 milionai i transferna sredstva iz republičkog budžeta od oko530 miliona dinara. Na rashodnoj strani najveće učešće imaju izdaci za stavku korisćenje usluga i roba 530 miliona dinara, dok je za rashode zaposlenih predviđeno 370 miliona, a subvencije javnim preduzećima 97 miliona. Za socijalnu zaštitu predviđeno je 167 miliona, od čega 110 miliona za podsticaj rađanja. Za kapitalne projekte planirano je 299 miliona, od čega 120 miliona dinara za nastavak gradnje Centra za rekreativnu nastavu u Tršiću i 110 miliona dinara za rekonstrukciju ulice Bakal Milosava u Loznici.. U žustroj petočasovnoj raspravi odbornici opozicije su ukazivali na bitne kapitalne projekte koji nisu obuhvaćeni ovim predlogom budžeta, a to su regionalna sanitarna deponija, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, rekonstrukcija Drinske ulice, vodovod ka Zajači. Sedica se nastavlja u sredu a odbornici će raspravljati o programima rada javnih preduzeća i ustanova, kao i sve učestalijim i akcidentima u Viskozi.

М.R.