Odbornici Skupštine grada Loznica sa 42 glasa “za” usvojili su odluku o budžetu grada Loznica za 2017. godinu, koji predvidja prihode od milijardu i devetstotina trinaest miliona dinara, i budžetski deficit od stošesdeset miliona dinara. Po rečima gradonačelnika Loznice Vidoja Petrovića, budžet za narednu godinu je pre svega realno projektovan i ima razvojni karakter, da grad Loznica sve svoje obaveze redovno servisira,a ujedno predvidja da svi budžetski korisnici budu ispoštovani kao i u proteklom periodu.

Po prvi put odbornici opozicije nisu imali ozbiljnije primedbe na predlog odluke o budžetu, a rasprava je protekla bez ijedne replike, što do sada nije bio slučaj.