JKP ” Naš dom ” iz Loznice trenutno radi rekonstrukciju krova i nastrešnice objekta u kojem je prodavnica pogrebne opreme, kancelarija i kapela na lozničkom groblju. Menjaju se i kompletne elektroinstalacije, a vrednost investicije je 1,5 miliona dinara. Na starom delu groblja adaptiraju se tri prostorije za kapelu, a vrednost radova je milion dinara. Na groblju je uradjena i ograda, a za te radove utrošeno je 400.000 dinara.

Po rečima v.d. direktora JKP ” Naš dom ” Janka Aleksića, u toku 2016. godine ovo preduzeće je nabavilo kontejnere i kante za 3 miliona dinara i značajno je proširen obuhvat iznošenja smeća i u ruralnim sredinama. Za poljsku kuhinju je nabavljena oprema vredna 1,2 miliona dinara, oprema za zoohigijensku službu i ambulantu vrednosti milion dinara, kao i mehanizacija za održavanje zelenih površina za 500.000 dinara. U toku je javna nabavka za dva polovna vozila, putarca i autosmećara, čime bi ovo lozničko javno preduzeće još spremnije dočekalo narednu godinu.