Direktor Nacionalne službe zapošljavanja Zoran Martinović i Direktor filijale NSZ grada Beograda Dobrosav Marić posetili su Loznicu i dali maksimalnu podršku gradu Loznici i gradonačelniku Vidoju Petroviću u podršci aktivnim merama zapošljavanja, a sve u cilju smanjenja stope nezaposlenosti. U razgovoru sa članovima Saveta za privredu grada Loznice istaknuto je da je Loznica, koja izdvaja 20 miliona dinara iz budžeta grada za sprovodjenje aktivnih mera zapošljavanja, medju gradovima koji najviše izdvajaju za te namene. Nacionalna služba zapošljavanja je podržala grad sa isto toliko sredstava, tako da će veliki broj Lozničana ove godine učestvovati u nekom od programa zapošljavanja-samozapošljavanju, odradjivanju pripravničkog staža, stručnoj praksi ili javnim radovima.

(Foto: Saša Trifunović)