Gradski štab za vanredne situacije saopštio je u ponedeljak uveče da je u selu Kostajnik u opštini Krupanj zaustavljeno isticanje jalovine u reku Korenitu. Specijalizovana interventna jedinica Rudarsko – topioničarsog basena „Bor” je oko 18.00 časova sanirala odbrambeni nasip rudnika Stolice. Isticanje opasne materije po zdravlje ljudi i životnu sredinu regulisano je postavljanjem cevi koje su vodu usmerile u kolektore starog rudarskog basena, saopštio je štab, Do izlivanje toksične jalovine, došlo je nakon pucanja manje brane rudnika „Stolice“ u Kostajniku. Ovaj ekološki akcident usledio je posle velike poplave i pojave klizišta u tom kraju. Prema rečima člana Gradskog štaba Dobrosava Dobrića, na kontaminiranom obradivom zemljištu u priobalju reke Korenite talog jalovine dostiže do 70 centimetara. Dobrić je u ponedeljak u izjavi lokalnim medijima upozorio da poljoprovredni proizvodi sa ugroženih parcela više nisu za upotrebu, ali i da je životna sredina na čitavoj teritoriji Loznice ugrožena.