Radnici Rudarsko – topioničarskog basena Bor, prošle sedmice završili su prvu fazu sanacije oštećenog jalovišta nekadašnjeg rudnika “Stolice” u Kostajniku kod Krupnja. Za nepunih mesec dana, ekipa od 12 radnika završila je izgradnju pet velikih brana za filtriranje voda iz jalovišta, dve brane za prihvat i odvod bujičnih voda i 1.300 metara različitih kanala za sakupljanje površinskih voda. Rukovodilac gradilišta Saša Perišić izjavio je lokalnim medijima da će se u narednih desetak dana pratiti i analizirati postojeće stanje na terenu.

“I dalje smo tu, ako bude potrebe za eventualnim dodatnim popravkama. Posle analiza, tehnolozi će odlučiti da li je posao završen ili treba preduzeti neke nove dodatne mere, da bi se konačno pustila bistra voda u Kostajničku reku”

rekao je Perišić. Radovi na sanaciji jalovišta počeli su 5. novembra, šest meseci nakon što je branu jalovišta oštetila majska poplava. Zbog izlivanja jalovišta u maju, teški metali su dospeli u reke Jadar i Drinu, a povećane koncentracije su utvrđene i u Savi kod Sremske Rače. Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i rudarstva i energetike formirala su krajem jula tim za praćenje hitnih mera za sanaciju izlivene toksične jalovine antimona iz zatvorenog rudnika “Stolice”. Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je tada da je incident na jalovištu “Stolice” najveći iz oblasti zaštite životne sredine koji je nastao kao posledica majskih poplava, navodeći da se u oštećenom jalovištu nalazi više stotina hiljada kubnih metara jalovine, opasnog rudarskog otpada sa značajnim koncentracijama arsena, antimona i olova. Procenjena šteta na jalovištu je ušla i u zvanični vladin izveštaj korišćen i za briselsku donatorsku konferenciju za Srbiju i BiH koje su pogođene poplavama. Zatvoreni rudnik Stolice deo je koncerna Farmakom u vlasništvu biznismena Miroslava Bogićevića.