Generacija srednjoškolaca koji su trenutno u drugom razredu srednje škole polagaće prvi državnu maturu koja će istovremeno biti i test za upis na fakultete.Ispit će važiti za sve učenike i sastojaće se iz tri dela: maternjeg jezika, matematike i trećeg dela, gde će učenici birati šta će polagati od šest predmeta, odnosno predmeta struke.
Maturski ispit će u delu matarnjeg jezika i matematike biti isti za sve učenike, dok će za treći deo fakulteti propisati šta će se polagati. Ministarstvo će u narednom periodu formirati više od 200 komisija koje će pripremiti srednje obrazovanje za fakultete i koje će raditi i sa fakultetima. Poseban akcenat biće na pripremi učenika.
Još nije poznato da li će ostati odnos bodovanja 40 prema 60, a to će biti još jedan od zadataka komisija.
Fakulteti će zadržati pravo da dodatno proveravaju sve što ne može da se rangira putem državne mature.