Građani Srbije u uduće više neće biti u obavezi da donose dokumenta iz službenih evidencija, kao što su uverenja i razni izvodi, već će tu obavezu imati organi i to po službenoj dužnosti, predviđa Zakon o opštem upravnom postupku (ZUP) koji je danas usvojila Skupština Srbije. Tako će, na primer, troškovi promene ličnih dokumenata po promeni prezimena nakon venčanja umesto dosadašnjih 10.665 dinara posle primene zakona iznositi 7.170 dinara, troškovi ostvarivanja prava na upis deteta u predškolsku ustanovu umesto dosadašnjih 2.509 dinara 854 dinara, a troškovi prijave ličnog imena deteta zbog upisa u matičnu knjigu rodjenih i prijavu previvališta umesto 3.402 dinara 584 dinara.

Puna primena ZUP planirana je od jula iduće godine, a primena pojedinih odredaba počeće za 90 dana od usvajanja u parlamentu. Građani će moći, predviđa ZUP, da prate tok postupka, čime će se postići veća transparntnost, a sa druge strane će biti smanjena mogućnost korupcije. Zakonodavac, takođe, tvrdi da će građanin postati upućen i informisan u vezi sa svim detaljima postupka i da će pored njih, uštede biti ostvarene i u privredi, kako u novcu, tako i u vremenu, zbog olakšanih procedura, pošto će upravni postupci biti pojednostavljeni i u određenoj meri automatizovani.

T.Ž.