Vlada Srbije izdvaja milijardu dinara za pomoć područjima nastradalim od poplava. Sredstva će preko Programa Fonda za razvoj po povoljnim uslovima, moći da koriste privredni subjekti za kupovinu nove i remont oštećene opreme, sanaciju objekata i finansiranje trajnih obrtnih sredstava, saopšteno je posle sednice Vlade. Kako se precizira, krediti će biti odobravani do visine procenjene štete, sa rokom otplate do sedam godina za investicione kredite i do četiri godine za kredite za trajna obrtna sredstva, a kamatna stopa je 1,5 odsto godišnje. Element poklona u takvim kreditima je između 60 i 70 odsto, rekao je za Tanjug ministar privrede Dušan Vujović. Kako se navodi u saopštenju Vlade “maksimalan iznos jednog korisnika sa povezanim licima može biti do 1,85 miliona dinara i ne može biti veći od visine procenjene štete”. Program sa detaljnim kriterijumima i procedurama biti objavljen na sajtu Fonda za razvoj Republike Srbije. Vujović je rekao da će sredstva biti odobravana preko Fonda za razvoj srednjim, malim i mikro preduzećima po najpovoljnijim uslovima. To su, kaže, samo inicijalna sredstva da se pokrene oštećena privreda. “U slučaju potrebe Vlada će odobriti dodatna sredstva”, istakao je ministar.