Kompanija “Miteco” Kneževac saopštila je danas da je preuzela oko dve tone opasnog otpada iz šabačke fabrike “Zorka”, kako bi pomogla posle poplave i sprečila opasnost izlivanja opasnih materija. Angažovani su obučeni ljudi s kompletnom zaštitnom opremom za rad sa PCB otpadom, sertifikovani kontejneri za pakovanje PCB otpada i ADR kamion za transport opasnog tereta. Kako se navodi u saopštenju, “Miteco” je preuzeo obavezu da o svom trošku zbrine i izveze pet tona PCB otpada iz poplavama ugroženih regiona. PCB otpad spada u stabilne, toksične i kancerogene organske materije trajnog dejstva, i definisan je kao trajni organski zagađivač koji može značajno uticati na zdravlje ljudi. Pored stručne pomoći, “Miteco” je na namenski račun Vlade Srbije za pomoć ugroženima uplatio i 500.000 dinara. Kompanija “Miteco” iz Kneževca se bavi zbrinjavanjem opasnog i industrijskog otpada i sanacijom kontaminiranih lokacija. Opasan otpad se nakon razvrstavanja i pakovanja, izvozi na tretman u ovlašćenim postrojenjima u zemljama Evropske unije i Švajcarskoj. “Miteco” upravlja transfer stanicom za opasan otpad kapaciteta 600 tona. Kapaciteti zbrinjavanja opasnog otpada su 2.000 tona godišnje.