Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije “Transparentnost” podržava vladine aktivnosti za smanjivanje budžetskog deficita i uvođenje kontrole u trošenju novca poreskih obveznika Srbije, ali smatra da ne treba smanjivati penzije, već oporezovati estradu. Savet je saopštio da ne podržava najavljene mere usmerene ka smanjivanju penzija, jer su penzioneri čitav radni vek odvajali od svojih ličnih dohodaka kako bi danas uživali penzije i to u vremenskom dobu kada ni jednu drugu prinadležnost za iole normalan život ne mogu da ostvare. “Penzioneri ne smeju trpeti štetne posledice nastale rastakanjem novca iz PIO fonda devedesetih godin”, poručili su iz Saveta. Kako bi se zaštitili penzioneri, kao jedna od ranjivijih grupa u našem društvu, taj savet je pozvao Vladu Srbije i Ministarstvo finansija da, pre zadiranja u već stečena prava najstarijih i najbolesnijih građana Srbije, po hitnom postupku sprovedu tri značajne mere. Predlaže se uvođenje realnog poreskog opterećenja za estradne zvezde sa velikim prihodima u koje država nema uvid, sprovođenje unakrsne provere prihoda i imovine, i oduzimanje imovine stečene krivičnim delom.