Nacionalna služba za zapošljavanje oglašava slobodna radna mesta za državljane Republike Srbije za rad u SR Nemačkoj

u skladu sa Sporazumom o posredovanju i privremenom zapošljavanju radnika, državljana Republike Srbije u Saveznoj Republici Nemačkoj

Radnici za zdravstvenu negu
mesto rada – SR Nemačka
veći broj izvršilaca

Opis posla: rad u bolnicama i domovima za stara lica na mestu asistenta za zdravstvenu negu do priznavanja diplome u SR Nemačkoj, a posle priznavanja diplome, rad na poslovima kvalifikovanog zdravstvenog radnika

Na oglas se mogu javiti nezaposleni i zaposleni kandidati, bez obzira da li su prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje.

USLOVI: minimum srednja medicinska škola – IV stepen, medicinska sestra – tehničar opšteg ili pedijatrijskog smera. Položen stručni ispit za medicinsku sestru – tehničara opšteg ili pedijatrijskog smera.

Poznavanje nemačkog jezika na minimalno A2 nivou, prema Evropskom referentnom okviru za jezike (opis niže u tekstu). Prednost će imati kandidati sa znanjem nemačkog jezika na B1 nivou ili višem, prema Evropskom referentnom okviru za jezike.

Opisi nivoa znanja jezika prema Evropskom referentnom okviru za jezike:

A2 Kandidat razume rečenice i često upotrebljavane izraze, koji su u vezi sa oblastima neposrednog značenja (na primer: informacije o ličnosti i porodici, kupovini, radu i neposrednom okruženju). U stanju je da se sporazume u jednostavnim, rutinskim situacijama koje se odnose na jednostavnu i direktnu razmenu informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. U stanju je da jednostavnim rečima opiše svoje poreklo i obrazovanje, neposredno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe.

B1 Kandidat je u stanju da razume glavne sadržaje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim sadržajima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd. U stanju je da se snađe u najvećem broju situacija sa kojima se susreće tokom putovanja u zemljama nemačkog govornog područja. U stanju je da se jasno i smisleno izrazi o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja. U stanju je da govori o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, nade i ciljeve, i da ukratko obrazloži svoje planove i stavove.

Prednost će imati kandidati sa aktuelnim radnim iskustvom u struci. Poželjno je da radno iskustvo u struci nije duže od 3 godine.

Uslovi rada i boravka:

Rad na određeno vreme, na poziciji asistenta za zdravstvenu negu, odnosno, do nostrifikacije diplome za zdravstvenog radnika. Nakon nostrifikacije diplome, radni odnos se može zasnovati i na neodređeno vreme na poziciji zdravstvenog radnika, a zaposleni ima mogućnost da nakon određenog perioda, u skladu sa Zakonom o boravku stranaca u SR Nemačkoj, podnese zahtev za dobijanje stalne boravišne dozvole;

Nostrifikacija diplome:

U skladu sa pozitivnim propisima SR Nemačke, nostrifikacija diplome za zdravstvenog radnika je obavezna najkasnije u roku od 12 meseci od zasnivanja radnog odnosa na određeno vreme.

Ostalo:

Početna plata iznosi 1.900 evra (bruto) do priznavanja diplome za zdravstvenog radnika, uz određena regionalna odstupanja.

Poslodavac obezbeđuje smeštaj i ishranu, odnosno pruža podršku u pronalaženju istog, a zaposleni u celosti ili delom participira u troškovima.

Troškove prevoza na relaciji Republika Srbija – SR Nemačka snosi poslodavac;

Potrebna dokumentacija:

– Propratno pismo na nemačkom jeziku (primer za pisanje propratnog pisma možete preuzeti u organizacionim jedinicama NSZ i kancelarijama migracionih servisnih centara);
– Radna biografija/CV na nemačkom i srpskom jeziku (primer za pisanje propratnog pisma možete preuzeti u organizacioinim jedinicama NSZ i kancelarijama migracionih servisnih centara);
– Diploma završene škole (overena kopija);
– Dokaz o po loženom stručnom ispitu (overena kopija);
– Dokaz o radnom iskustvu (kopija radne knjižice ili potvrda od poslodavca);
– Sertifikat o stečenom znanju nemačkog jezika, za kandidate koji poseduju sertifikat (kopija). Posedovanje sertifikata o stečenom znanju nemačkog jezika nije neophodno za učešće na konkursu.
Nepotpuna dokumentacija neće biti razmatrana.

Način konkurisanja i selekcije kandidata :

Kandidati koji su prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, potrebna dokumenta dostavljaju filijali NSZ u kojoj su prijavljeni, lično ili poštom, na adresu filijale, sa naznakom „Za zapošljavanje radnika za zdravstvenu negu u SR Nemačkoj – projekat Triple Win“; kandidati koji nisu prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje potrebna dokumenta dostavljaju poštom, na adresu: Nacionalna služba za zapošljavanje, Filijala za grad Beograda, Servisni migrcioni centar, Gundulićev venac 23-25, III sprat, kancelarija 320 sa naznakom „Za zapošljavanje radnika za zdravstvenu negu u SR Nemačkoj – projekat Triple Win“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće obavešteni o mestu i terminu obavljanja intervjua za učešće u projektu Triple Win sa predstavnicima Nemačke savezne agencije za rad. Razgovor će se voditi na nemačkom jeziku. Nakon obavljenog intervjua biće organizovano jezičko testiranje.

Kandidati koji budu izabrani od strane predstavnika Nemačke agencije za rad biće uključeni u projekat „Triple Win“ – regionalne saradnje na migraciji radne snage, koji će kandidatima pružati podršku u pripremi, pronalaženju posla, odlasku (dobijanje radne dozvole i vize) i integraciji u SR Nemačkoj. Projekat „Triple Win“ – u organizaciji Nemačke agencije za rad (BA) i Nemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), nudi podršku kroz kurseve jezika, kao i petodnevni kurs pripreme za rad i život u SR Nemačkoj.

Izabrani kandidati biće u obavezi da dostave dodatnu dokumentaciju, nakon uključivanja u projekat.

Za dodatne informacije o ovom konkursu, kandidati mogu da se obrate:

– svom savetniku za zapošljavanje u filijali NSZ,

– migracionim servisnim centrima NSZ:

Migracioni servisni centar Beograd
NSZ, Filijala za grad Beograd, Gundulićev venac 23-25, III sprat, kancelarija 320
tel. 011/29-29-062

Migracioni servisni centar Niš
NSZ, Filijala Niš, Ratka Vukićevića 3
tel. 018/501-213

Migracioni servisni centar Novi Sad
NSZ, Filijala Novi Sad, Alberta Tome 2
tel. 021/4885-556, 4885-549

Migracioni servisni centar Novi Pazar
NSZ, Filijala Novi Pazar, Šabana Koče 18
tel. 020/33-00-47

Migracioni servisni centar Kruševac
NSZ, Filijala Kruševac, Balkanska 33
tel. 037/41-25-31

Migracioni servisni centar Kraljevo
NSZ, Filijala Kraljevo, Cara Dušana 78
tel. 036/30-20-29

Migracioni servisni centar Bor
NSZ, Filijala Bor, 7. Juli 29
tel. 030 45 31 21, 45 31 23

Pozivnom centru NSZ na broj 0800/300-301 (poziv besplatan).

Rok za dostavljanje dokumentacije je 24.06.2016. godine.

 

Izvor : Nacionalna služba za zapošljavanje