Novi zakon o stanovanju i održavanju zgrada propisuje da će svaka zgrada morati da ima upravnika. Skupština stanara će moći da izabere upravnika iz redova vlasnika stanova na mandat od četiri godine. U slučaju da se ne dogovore, moći će da angažuju profesionalnog upravnika koji će morati da ima licencu za rad, a u slučaju prinudne uprave bira ga lokalna samouprava. Vlasnici stanova neće imati dodatne troškove za održavanje zgrade.