Na Praznik rada nova vlada je usvojila uredbu kojom je ministrima i drugim visokim državnim funkcionerima uskraćeno pravo da stalno imaju na raspolaganju službeno vozilo. Odlučeno je da automobil visoke klase na stalnom korišćenju može imati samo predsednik Republike, predsednik Narodne skupštine, premijer i potpredsednici Vlade, predsednici Ustavnog i Vrhovnog kasacionog suda. Svi ostali visoki državni funkcioneri, a pre svega ministri, moraće da popunjavaju poseban zahtev ukoliko žele da koriste državno vozilo. Izvor „Blica“ iz Nemanjine 11 navodi da je u toku izrada pravilnika kojim će biti predviđeno u kojim situacijama će im službeni auto biti odobren. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će, osim nekoliko najviših državnih funkcionera, svi ostali za službeno vozilo morati da upute dopis u pismenoj formi, na koji će se pismeno odgovarati. U Upravi za zajedničke poslove zavedeno je svega 320 vozila, a procenjuje se da ih zajedno s lokalom i javnim preduzećima ima oko 40.000. Prema navodima Blica, dosadašnje zloupotrebe vozila, ogledale su se u prevozu dasaka, kupusa, odlasku na pecanje ili u lov…