Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pozvao je sve koji praktikuju da, prilikom ulaska u njihove službene zgrade, zadržavaju ili kopiraju lična dokumenta građana, da prestanu da to rade. Povereniku se sve češće obraćaju građani jer pri ulasku u mnoge državne i druge službene zgrade, obezbeđenje zahteva da se na ulazu ostave lične karte. Po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, zadržavanje ličnih dokumenata predstavlja obradu podataka o ličnosti što je po zakonu moguće samo za zakonom utvrđenu svrhu, i u meri i na način dovoljan za ostvarenje te svrhe, ukazao je Poverenik.

“Ako u nekim situacijama može biti opravdano da službeno lice u javnom ili privatnom sektoru u svrhu preventivne ili eventualno aposteriorne zaštite imovine i lica, vrši identifikaciju lica uvidom u ličnu kartu i eventualno prepiše određene podatke lica, to ne znači da je opravdano da zadržava ili kopira ličnu kartu, jer je to nepotrebno za ostvarivanje te svrhe”

naglašava Poverenik.

      Kako se dalje navodi, zahtev za zadržavanje lične karte u krajnjoj liniji dovodi građane u situaciju da krše Zakon o ličnoj karti koji propisuje da je imalac lične karte dužan da je ima i nosi sa sobom, i da je pokaže na zahtev službenog lica ovlašćenog za legitimisanje. Zahtev za zadržavanje lične karte direktno je suprotan i Zakonu o privatnom obezbeđenju koji predviđa samo mogućnost uvida u ličnu kartu, a ne i njeno zadržavanje. “Ali, od apstraktnog kršenja Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Zakona o ličnoj karti i Zakona o privatnom obezbeđenju ne manje je bitno to što se, bez pravog razloga i opravdanja, nekontrolisanim ostavljanjem ličnih dokumenata na bezbroj raznih mesta, značajno povećava rizik zloupotrebe podataka, odnosno dokumenata”, upozorio je Poverenik.

Izvor: Beta