Predsednica parlamenta Maja Gojković raspisala je izbore za predsednika Republike Srbije za 2.april i kandidatima na izborima poručila da u kampanji ne zaborave građane Srbije i da ih poštuju u kampanji.

Zakon o izboru predsednika Republike predviđa da predsednički izbori moraju da se raspišu 90 dana pre isteka mandata predsednika, i da se okončaju u narednih 60 dana.

Od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proteći manje od 30 ni više od 60 dana.

Kandidata za predsednika Republike mogu da predlože registrovane političke stranke, koalicije i grupe građana, ukoliko ga overenim potpisima podrži najmanje 10.000 birača, a predlog kandidata podnosi se Republičkoj izbornoj komisiji najkasnije 20 dana pre dana izbora.

Redosled kandidata na listi utvrđuje se žrebom.

Ukoliko nijedan kandidat ne dobije većinu glasova birača koji su glasali, glasanje se ponavlja u roku od 15 dana od dana prvog glasanja, a na ponovljenom glasanju učestvuju dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova u prvom krugu.

Mandat aktuelnom predsedniku Srbije Tomislavu Nikoliću ističe 31. maja.