O kvalitetu kao osnovi konkurentnosti turističke destinacije govorilo se u okviru Sitcom – Singidunum međunarodne konferencije o turizmu 2016. u Beogradu. Konferencija je dala mogućnost stručnjacima iz raznih oblasti turizma da prošire znanja iz menadžmenta i marketinga u vezi sa temama konferencije. U prepunoj sali univerziteta Singidunum prisutnima su se obratili ministar trgovine,  turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić, predsednik univerziteta Singidunum prof.dr. Milovan Stanišić, profesor emeritus univerziteta Singidunum prof. dr. Slobodan Unković i gosti iz inostranstva, predsednik AIEST prof.dr. Harald Pehlaner i predsednik MICE Knowledge dr. Rob Dejvidson.