Šefica pregovaračkog tima Srbije u pregovorima o članstvu u EU Tanja Miščević rekla je danas da bi članice EU trebalo da ove nedelje usvoje Izveštaj sa skrininga za poglavlje 19 o socijalnoj politici i zapošljavanju i da Srbija planira da do kraja godine pripremi akcioni plan kako bi mogla da otvori to poglavlje.

“Mogu da vas obavestim da će ove nedelje izveštaj sa skrininga (za poglavlje 19) biti najverovatnije usvojen izmedju članica”, rekla je ona na okruglom stolu o socijalnom dijalogu koji organizuju fondacija Centar za demokratiju u saradnji sa Fridrih Ebert fondacijom i pregovaračkim timom Srbije.

Ona je navela da izrada akcionih planova nije neuobičajena za ovo poglavlje.

Član pregovaračkog tima Srbije Zoran Stojiljković objasnio je da je izrada akcionog plana znači da je konstatovano da zbog težine problema i nedostataka kapaciteta zemlja nije u stanju da otvori neko poglavlje  i da u vrlo kratkom razumnom roku treba da podigne te kapacitete i jasno odredi kritične tačke.

Prema njegovim rečima, Srbija zemlja sa prosečnim stepenom sindikalnog delovanja i ispod proseka po pokrivenosti kolektivnim ugovorima.

Na skupu o načinima za regulisanje radnih konflikata nacionalni koordinator Medjunarodne organizacije rada (MOR) Jovan Protić rekao je da je zakon o štrajku, koji reguliše i mirno regulisanje radnih sporova, u pripremi od 2010. godine, a kao glavni problem naveo je neslaganja poslodavaca i sindikata o institutu lokauta (lockout), odnosno privremene obustave rada koju pokrće poslodavac.

On je dodao da je nakon više pokušaja da se reši to pitanje očekivao da ministarstvo “preseče”.

Rekao je da je potrebno da se taj zakon što pre usvoji i da ne vidi razlog da se to ne desi.

Tanja Miščević je napomenula da se, dok je vlada u tehničkom mandatu, zakoni ne mogu usvajati, a da će se po formiranju nove vlade svi zakoni u različitim fazama donošenja preispitati i onda uputiti na usvajanje.

Ocenila je da to daje prostor za unošenje novih elemenata u tekst.

Naučna saradnica Instituta društvenih nauka Nada Novaković rekla je da je od 2000. godine oko milion ljudi u Srbiji izgubilo posao, od čega 700.000 u industriji, a da se samo 10 odsto sindikalnih akcija koje se organizuju može nazvati pravim štrajkovima.

Predsednik UGS Nezavisnost Branislav Čanak i potpredsednik SSSS Duško Vuković su izrazili nezadovoljstvo jer skupu nije prisustvovao niko iz Ministarstva rada iako je bilo najavljeno učešće predstavnice tog ministarstva za socijalni dijalog, kolektivno pregovaranje i zarade Jasminke Čvorov, koja prema rečima organizatora nije mogla da dodje zbog bolesti.

Vuković je zamerio vlastima da su zakoni koji su važni za socijalni i materijalni položaj sveta rada i sindikata donošeni u protekle dve godine bez javne rasprave.

Izvor : Beta