Od 1. novembra prošle godine u Crnoj Gori je u celini počeo da se primenjuje Zakon o strancima, što znači da će nastupajuća turistička sezona biti prva tokom koje će se strancima u ovoj zemlji u velikoj meri ograničiti zapošljavanje. Građani Srbije će  tokom leta u Crnoj Gori moći da rade sezonski samo ukoliko u ovoj zemlji nema dovoljno radne snage ili ako nezaposleni sa evidencije ne žele da rade poslove za koji su kvalifikovani.

U Centru za građansko obrazovanje Crne gore obrazlažu Zakon o strancima.

Novim Zakonom o strancima koji je počeo da se primenjuje 1. aprila 2015. donešena je odredba kojom se strancima u Crnoj Gori u velikoj meri ograničava zapošljavanje uopšte, a naročito sezonsko zapošljavanje. Odnosno, za ona radna mesta za koji već postoji evidentirani kadar u Crnoj Gori praktično se zabranjuje “uvoz” nove radne snage. Znači, za sezonske poslove za koje nema radne snage u Crnoj Gori ili nezaposleni sa evidencije neće da rade poslove za koji su kvalifikovani, Zavod za zapošljavanje nema ograničenja. Takođe, ograničenja nema ni za rukovodne kadrove u privrednim preduzećima

objašnjava Snežana Kaluđerović, koordinatorka u Centru za građansko obrazovanje (CGO).

Stranci na direktorskim funkcijama su po ovom zakonu privilegovani:

Ograničenja se ne odnose na zapošljavanje rukovodnog kadra u preduzećima, odnosno izvršnog direktora stranog privrednog društva koje je registrovano u Crnoj Gori, ili izvršnog direktora stranog privrednog društva koje je osnivač privrednog društva registrovanog u Crnoj Gori, kao ni na stranca sa visokim obrazovanjem na rukovodećim poslovima u tom društvu. Ograničenja se ne odnose ni na stranca preduzetnika koji se samozapošljava, u skladu sa posebnim propisima

ističe Kaluđerović.

Postavlja se pitanje ko će i na koji način kontrolisati da li neko kao stranac radi u Crnoj Gori.

Za ovakvu vrstu kontrole zaduženo je Ministarstvo rada i socijalnog staranja odnosno nadležna je Inspekcija rada koja na terenu vrši konkretnu kontrolu osnova i statusa zapošljavanja.. Po ovom zakonu diskriminisani su samo oni stranci koji nemaju stalno nastanjenje u Crnoj Gori, a oni koji imaju stalni boravak imaju jednaka prava i mogućnosti kao i državljani Crne Gore

naglašava Kaluđerović.

izvor Blic