Forum za bezbednost i demokratiju danas je izrazio zabrinutost zbog načina na koji Evropska unija tretira problem ilegalnih migranata i zbog toga što ponašanje Mađarske, Bugarske i Grčke prema migrantima može da ugrozi bezbednosnu situaciju u Srbiji. “Forum sa velikom zabrinutošću gleda na tromost koju pred situacijom sa migrantima ispoljava EU, dok neke njene članice koje su naši susedi, poput Mađarske i Bugarske, ili su u našem regionu, poput Grčke, kršeći konvencije o ljudskim pravima i druge sporazume koji regulišu nadležnosti zemalja članica EU prema azilantima, takvim postupcima posebno mogu najdirektnije uticati na pogoršanje bezbednosne situacije u Srbiji”, navodi se u saopštenju FBD-a. FBD je upozorio da je, osim pitanja kakva su smeštaj i hrana za migrante, važno i pitanje njihove identifikacije i stvaranje centralizovane baze podataka o njihovom kretanju. Fond je upozorio i da velike grupe migranata nose rizik od zaraznih bolesti i povećanih pretnji terorizmom. FBD je naveo da podržava inicijativu Beograda za održavanje regionalne konferencije o problemu migranata i da očekuje da konferencija doprinese boljoj saradnji policija u regionu kao i graničnih službi.