29. aprila 2017. godine uspešno je okončan četvorodnevni seminar “Instrument građanskog pitanja – tvoje pravo da znaš“, koji je na Zlataru realizovao Razvojni centar za mlade uz podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope.

Seminar, koji je okupio 24 predstavnika mladih, neformalnih grupa mladih, omladinskih udruženja i podmladaka političkih stranaka, bio je fokusiran na povezivanje mladih ljudi sa lokalnim institucijama, ukazujući im detaljno kako sistem funkcioniše, a sve zarad toga da bi se postakli aktivni pojedinci u društvu.

Ovog puta, akcenat je stavljen na rad lokalnih skupština, kao najviših predstavničkih tela na lokalnom nivou, a odabrani polaznici su tokom seminara učili o predstavničkom sistemu, izbornom procesu, mogućnostima uticaja na institucije kako bi u većoj meri odgovorile na potrebe i prioritete građana. Pored glavnog trenera, Vladimira Mitrovića, koji je mlade vodio uspešno kroz proces učenja zajedno sa članovima projektnog tima, svoje znanje u domenu lokalne politike podelila je sa polaznicima i pravnica Gorica Maksimović, analizirajući različite pojave na lokalnom nivou. Takođe, jednoj od radionica prisustvovao je i zamenik predsednika opštine Nova Varoš, Slaviša Purić, podelivši sa mladima iskustva iz prve ruke o komunikacijii saradnji lokalnih vlasti sa mladima Nove Varoši.

Ipak, i pored fokusa koji je stavljen na lokalni nivo, polaznici su se upoznali i sa situacijom i primerima dobre prakse sa nacionalnog i međunarodnog nivoa, u čemu je značajan doprinos svojim izlaganjem i informacijama dala ekspertkinja za međunarodnu saradnju, Aleksandra Knežević.

Poslednjeg dana treninga, bilo je reči o daljim koracima u okviru projekta i angažmanu polaznika u istima : obilasku lokalnih skupština i analizi stanja na lokalu; pripremi i realizaciji radionica u lokalnim zajednicama, obilasku Narodne skupštine i predstavljanju rezultata i zaključaka projekta na završnom okruglom stolu.

Na seminaru su učestvovala I tri predstavnika mladih sa teritorije Podrinja koji su imali priliku da razmene iskustva sa drugim mladim ljudima I da steknu nova znanja I veštine .

Razvojni centar za mlade nastavlja sa aktivnostima iz oblasti edukacije mladih o ljudskim/građanskim i izbornim pravima, jačajući kapacitete mladih i informišući ih kako da budu uključeni u procese izrade i implementacije lokalnih sektorskih politika, te kako da aktivno participiraju u procesima donošenja odluka.