Vlada Srbije usvojila je danas programe obnove porušenih i oštećenih stambenih objekata na područjima poplavljenim tokom maja ove godine. Planirana je izgradnja 350 kuća i isplata materijalne finansijske pomoći za vlasnike 10.000 oštećenih porodičnih stambenih objekata, navodi se u saopštenju objavljenom nakon sednice Vlade. Porodicama kojima su objekti porušeni, a nije moguća gradnja novih, biće isplaćen novčani iznos približan iznosu potrebnom za izgradnju tipskih kuća, i to dva miliona dinara za kuće od 60 kvadratnih metara, 2,5 miliona dinara za objekte od 80 kvadratnih metara i tri miliona dinara za kuće od 100 kvadratnih metara. Za sprovođenje Programa obnove porušenih stambenih objekata obezbeđeno je 875 miliona dinara. Sredstva za obnovu biće isplaćivana prema kategoriji oštećenja i to: za prvu kategoriju oštećenja 120.000 dinara, za drugu 200.000 dinara, treću 250.000 dinara, četvrtu 350.000 dinara i za petu kategoriju oštećenja 600.000 dinara. Za sprovođenje tog programa obezbeđeno je 2,5 milijarde dinara. Lokalne samouprave dostavljaće Kancelariji za pomoć i obnovu poplavljenih područja rešenja na osnovu kojih će biti organizovana izgradnja tipskih stambenih objekata i isplata novčane pomoći.