Ministar prosvete Srđan Verbić najavljujući Predlog izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju, kazao je da bi svima koji se zapošljavaju u državnoj upravi trebalo proveravati diplome – da se ne bi dešavalo da za državu rade oni sa sumnjivim diplomama. U procesu akreditacije doktorskih studija, ubuduće će učestvovati i jedan recenzent iz inostranstva. Diplome bi trebalo da proverava stručno telo pri Ministarstvu prosvete. Ministar Srđan Verbić istakao je da živimo u vreme kada je mnogo važnija diploma nego znanje. “Ono što sada radimo je zapravo da uredimo sistem tako da ne može u državnoj upravi odnosno u javnom preduzeću da radi neko čija diploma nije proverena kroz sistem koji obezbeđuje Ministastvo prosvete”, rekao je Verbić. Svaki univerzitet biće u obavezi da formira bazu podataka doktorskih disertacija u elektronskoj formi. U tu svrhu, Univerzitet u Beogradu skeniraće stare doktorate.

Izvor:Agencije