Vlada Srbije je u ovoj godini, koja je proglašena Godinom preduzetništva, opredelila za podršku privatnoj inicijativi više od 16 milijardi dinara, od kojih je oko 4,4 milijardi bespovratno, izjavio je ministar privrede Željko Sertić.

On je danas u Privrednoj komori Srbije na predstavljanju Godine preduzetništva kazao da će 11,38 milijardi dinara biti opredeljeno za kredite i garancije.

“Danas krećemo sa 33 vida različite finansijske i nefinansijske pomoći koja će se zasnivati na tri stuba”, rekao je Sertić.

On je kazao da će prvi stub razvoja preduzetništva biti unapredjenje poslovnog okruženja, u koje spadaju regulisanje zakonodavnog i regulatornog okvira, unapredjenje administrativnih procedura, uključenje poslovnog sektora u kreiranju politike i programa, kao i razvoj poslovne infrastrukutrue.

Sertić je rekao da je drugi stub direktna podrška poslovnom sektoru koja će biti finansijska i nefinansijska i namenjena je onima koji tek započinju poslovanje, ali i onima koji već posluju.

Dodao je da je treći stub podrške razvoj preduzetničkog duha kroz edukacije, promociju dogadjaja i projektne aktivnosti.

Sertić je rekao da će sve što će se realizovati biti javno i moći će da se prati preko sajta www.godinapreduzetništva.rs koji je od danas aktivan.

Resorni ministar kazao je da u Srbiji izmedju 900 i 950.000 ljudi radi u sektoru malih i srednjih preduzeća.

Izvor: Beta

T.Ž.