Šefovi policija zemalja duž balkanske izbegličke rute dogovorili su u četvrtak Zagrebu da će na makedonsko-grčkoj granici vršiti zajedničku profilaciju i registraciju izbeglica koje preko tih zemalja pokušavaju da dođu do EU.
Kako je rečeno na konferenciji za novinare, sprovođenje dogovora počeće već danas i preko teritorije Makedonije, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Austrije moći će da prolaze samo izbeglice iz ratom zahvaćenih zemalja.
Direktor hrvatske policije Vlado Dominić rekao je posle potpisivanje zajedničke izjave da će zajednička profilacija biti obavljana na granici Makedonije i Grčke i da će izbeglice organizovano biti prevožene do Austrije.
Postupak počinje na grčko-makedonskoj granici, u Đevđeliji, a onda svaka država na izbegličkoj ruti garantuje da će omogućiti prolaz isključivo osobama koje su prošle početnu kontrolu.
Makedonska policija prebacivaće izbeglice vozom od Đevđelije do Preševa gde ih preuzima srpska policija i prevozi do Šida, a potom hrvatska do Dopove, odakle ih Slovenija prebacuje do Austrije.
Zajednička izjava koju su potpisali šefovi policija Makedonije, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Austrije poslata je i Bugarskoj i Albaniji koje su pozvane da se prključe da ne bi došlo do skretanja izbegličke rute.
Izvor: N1
T.Ž.