U Loznici je problem sa klizištima sve izraženiji, a Gradska komisija za procenu šteta evidentirala je do sada 340 pomeranja tla. Na gradskom sajtu navedena je sve veća potreba geomehaničkih ispitivanja erozivnog terena, naročito na deset kritičnih mesta gde su se klizišta urušila na stambene objekte u Banji Koviljači, Trbušnici, Koreniti i Klupcima. Nekim objektima su potkopani temelji i više nisu bezbedni za stanovanje, a u složenost problema uverili su se i predstavnici USAID-a, prilikom obilaska terena u Banji Koviljači. Terenski rad komisija za procenu štete od elementarnih nepogoda se nastavlja, ali postiji potreba da se formira još jedna radna grupa jer građevinski i hidroinženjeri uz puno angažovanje dnevno mogu da obrade najviše deset situacija. Grad Loznica će u sredu nastaviti akciju zaprašivanja komaraca sa zemlje u saradnji sa beogradskim “Eko – dezom”, angažovanjem 10 vozila – zaprašivača na teritoriji koja je bila zahvaćena poplavom.